'വരില്ല നിന്‍ തൂലികത്തുമ്പില്‍ വാക്കുകളാല്‍ സാന്ത്വനം പകരാന്‍; നീയെനിക്ക് നരകത്തിന്റെ താജ്മഹല്‍ പണിയുമ്പോള്‍ ,എന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ മഷിപുരണ്ടു വെറുതെ തളര്‍ന്നു കിടക്കുന്നു ....

Thursday, June 21, 2012

കിനാവും ഭന്ഗവും!


 മറയുന്നോരാ മഴപക്ഷിതന്‍
ചിറകിന്റെ അറ്റത്തൊളിച്ചിരിക്കും
എന്‍ഹൃദയം ഇനിയേതുലോകം തേടും?
ഒരിക്കലായ് മൊഴിഞ്ഞൊരുവാക്കിന്റെ
പച്ചപ്പില്‍ മറന്നു പോയതെന്‍ മാനസം !
അത് നിന്പാദങ്ങളില്‍പതിയുന്നു
കണ്ണുനീരിന്‍ നനവുമായി...
കാര്‍മുഘിലിന്‍ വര്‍ണവുമായി!
എവിടെ നിന്റെ പ്രണയ പുഷ്പം....
എവിടെ നിന്റെ സാന്ത്വന പൂക്കള്‍ ?
ഇന്നെനിക്കെല്ലാം വിദൂരമാം സ്മൃതി മാത്രം !
അണഞ്ഞുപോയ വെയിലിന്റെ
ചിറകില്‍ പാടികളിച്ചു നടന്നൊരാ
പകലിന്റെ മാറില്‍ മയങ്ങിയതും
മറന്നു ഞാനെന്നെയെന്നു നിനച്ചിതാ ,
നിന്നാര്‍ദ്രമം വിരല്‍സ്പര്‍ശം
എന്നില്‍ വിടര്‍ത്തിയതെത്ര കിനാവുകള്‍ !
കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന പൂപോലെ കാലം
എന്നെ വിട്ടകലുമ്പോള്‍,
ഓര്‍മ്മയില്‍ നിറച്ചതെത്ര കിനാവും ഭന്ഗവും!
അസ്ഥിപാളികളില്‍ കിടക്കുന്ന
ജീവന്റെ ചൂടില്‍ മയങ്ങിയ
മാനസവും,മറക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്നു
നീയാം തണലിന്റെ സ്വപ്നം....
മറക്കട്ടെ മൌനം തരും
നോവിന്റെ പാടുകള്‍ പുലരുമോ
ഇനിയും നിന്നകപ്പൂക്കളെന്നില്‍ !

No comments:

Post a Comment